Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – registratori medicali debutanţi

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – registratori medicali debutanţi

Fişa postului registrator medical debutant

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi

Proces verbal privind rezultatul contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi

Proces verbal privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare