TARIFE SERVICII MEDICALE

confg

Tarifele serviciilor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate

1. Consultatie medic primar 100,00 lei
2. Consultatie medic specialist 100,00 lei
3. Examen psihologic 100,00 lei
4. Evaluare medicală psihiatrică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale 1000,00 lei
5. Copie bilet iesire spital 20,00 lei
6. Tratamentul si profilaxia rabiei cu antitetanic 393,00 lei
7. Tratamentul si profilaxia rabiei fara antitetanic 276,00 lei
8. Ecografie generala 100,00 lei
9. Radioscopie pulmonara 35,00 lei
10. EKG 20,00 lei
11. Servicii hoteliere pacienti spitalizare continua/spitalizare 10,00 lei
12. Cv tratament injectabil dupa externare, la cerere,
pentru spitalizare de zi si continua, i.m.
10,00 lei/zi
13. Cv tratament injectabil dupa externare, la cerere,
pentru spitalizare de zi si continua, i.v.
15,00 lei/zi
14. Pansamentul plagilor 15,00 lei
15. Cv testare penicilină 5,00 lei
16. UVB (o şedinţă) 10,00 lei
17. UVA (o şedinţă) 10,00 lei
18. Criocauterizare 10,00 lei/leziune
19. Electrocauterizare 10,00 lei/leziune
20. Coplata (pentru spitalizare continuă) 10,00 lei

 

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Valoarea coplăţii pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare se stabilește la 10 lei.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului
nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
– copii 0 – 18 ani [conform art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – se completează de părinţi/aparţinători legali];
– copii 0 – 18 ani care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistraţi în registrele de stare civilă [conform art. 225 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– tineri între 18 ani şi 26 de ani – dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu – până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi – care nu realizează venituri din muncă [conform art. 225 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii
pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri [conform art. 225 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– femei însărcinate şi lăuze – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– femei însărcinate şi lăuze – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare],
– femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare],
– persoane cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]
– persoane cetăţeni români care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]
– persoane reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă [conform art. 225 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].
– donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca fiind compatibili cu un pacient
neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit.h) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].