Accesul vizitatorilor în spital pe perioada stării de alertă este interzis, cu următoarele excepţii:

Măsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care prezintă simptome severe de boală
Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenţă religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, şi cu acordul medicului curant.
În vederea asigurării protecţiei clericului şi a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiţii:
– un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată;
– timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;
– clericul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte şi după utilizare, cu acordul medicului curant;
– nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie.

Măsuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care acesta prezintă simptome severe de boală
Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 şi care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.
În vederea asigurării protecţiei membrului familiei/aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiţii:
– o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;
– timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;
– vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;
– vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;
– nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.