Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Fișa postului îngrijitoare

Fişa postului registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de îngrijitoare şi a unui post vacant de registrator medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare