STRUCTURA ORGANIZATORICA

– Secţia  BOLI INFECŢIOASE   110 paturi
   din care:

– compartiment boli infecțioase copii

10 paturi

– compartiment HIV / SIDA

10 paturi
                – compartiment de ATI – în curs de amenajare 6 paturi
– Secţia  DERMATOVENEROLOGIE activitate suspendată temporar
– Secţia  PSIHIATRIE ACUŢI 25 paturi
 TOTAL  135 paturi
– Spitalizare de zi   15 paturi
– Paturi pentru însoţitori  5 paturi
– Cameră de gardă
– Farmacie
– Laborator analize medicale
– Laborator de radiologie și imagistică medicală
– Centru sănătate mintală (CSM)
– staţionar de zi: 50 locuri
– Compartiment de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenţei medicale
– Cabinete de boli infecțioase
– Cabinet boli infecțioase – HIV/SIDA
– Cabinet de epidemiologie (vaccinologie)
– Cabinet boli infecțioase – antirabic
– Cabinet de asistență socială
– Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:
– Psihiatrie
– Dermatovenerologie
– Aparat funcţional

Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat.