Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmiere şi îngrijitoare

Anunţ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de infirmiere debutante şi îngrijitoare

Fişa postului infirmiera

Fişa postului îngrijitoare

Precizare: Procesul verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs ale candidaţilor înscrişi va fi afişat la sediul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Proces verbal privind soluţionarea contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru postul de infirmieră

Proce verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de infirmiere debutante şi îngrijitoare

Proce verbal privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de infirmiere debutante şi îngrijitoare

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare