DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

cond

Înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obţine biletul de trimitere. La internare trebuie sa aveti asupra dumneavoastra documentele necesare.

Acte necesare la internarea în spital:

 1. Bilet trimitere pentru servicii medicale clinice/ Bilet de internare de la medicul de familie / medicul specialist;
 2. Cardul de sanatate;
 3. Actul de identitate.

Angajaţi:

 • Adeverinta de la locul de munca care sa reiasa nr. de zile C.M./ 12 luni;

Persoane fara venit:

 • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat.
 • Cardul de sanatate

Elevi sub 18 ani (daca nu realizeaza venituri):

 • copie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinta de elev.

Elevii, ucenicii, studentii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeza venituri din munca :

 • Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
 • Cardul de sanatate

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Copie dupa cartea de identitate, adeverinta care atesta calitatea de student.

 • Cardul de sanatate.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social

 • Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului,
 • declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social,
 • cardul de sanatate.

Beneficiari legi speciale (Decretul lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei etc.)

 • Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act
 • document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii
 • Cardul de sanatate.
  Detinutii politici
 • certificate din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990,
 • cardul de sanatate.
  Eroii Revolutiei din decembrie 1989
 • Certificatul de erou al Revolutiei,
 • cardul de sanatate.
  Veterani de razboi
 • Legitimatia de veteran,
 • cardul de sanatate

Persoanele care se afla in exercutarea masurilor prevazute in art. 105,113 si 114 din codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate – daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutia in subordinea Ministerului administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii – care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.