Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – registratori medicali debutanţi

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată - registratori medicali debutanţi Fişa postului registrator medical debutant Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante de registratori medicali debutanţi Proces verbal privind rezultatele obţinute…

Read More

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată - îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier Fişa postului îngrijitoare Fişa postului infirmieră debutantă Fişa postului brancardier Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante,…

Read More

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată - asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant - sterilizare Fişa postului asistent medical principal de laborator Fişa postului asistent medical debutant - sterilizare PV selecţie dosare concurs asistent medical principal de…

Read More