Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată - 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare Fişa postului infirmieră debutantă Fişa postului îngrijitoare Formulare necesare pentru înscriere Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la procedura de recrutare şi selecţie personal…

Read More