Anunţ concurs de recrutare pe perioadă determinată – asistent medical debutant în cadrul secției Dermatovenerologie

Anunţ concurs de recrutare pe perioadă determinată – asistent medical debutant în cadrul secției Dermatovenerologie

Formular de inscriere

Anexa 3 

Fisa postului asistent medical debutant

Proces verbal privind selectia dosarelor candidatilor – asistent medical debutant in cadrul sectiei Dermatovenerologie

Proces verbal rezultate obtinute la proba scrisa – asistent medical debutant in cadrul sectiei Dermatovenerologie

Proces verbal rezultate obtinute la proba interviu – asistent medical debutant in cadrul sectiei Dermatovenerologie

Proces verbal rezultate finale – asistent medical debutant in cadrul sectiei Dermatovenerologie

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare