Anunţ concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată – asistent medical principal generalist în cadrul secției Boli Infecțioase, asistent medical principal generalist în cadrul secției Psihiatrie, asistent medical principal de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Anunţ concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată – asistent medical principal generalist în cadrul secției Boli Infecțioase, asistent medical principal generalist în cadrul secției Psihiatrie, asistent medical principal de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Formular de inscriere

Anexa 3  

Fisa postului asistent medical principal generalist

Fisa postului asistent medical principal de laborator

Proces verbal selectie dosare – asistent medical principal de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Proces verbal selectie dosare – doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei boli infectioase, doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei psihiatrie

Erata

Proces verbal proba scrisa – asistent medical principal de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Proces verbal proba scrisa – doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei boli infectioase, doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei psihiatrie

Proces verbal proba interviu – doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei boli infectioase, doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei psihiatrie

Proces verbal rezultate finale – doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei boli infectioase, doua posturi de asistent medical principal din cadrul sectiei psihiatrie

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare