PLAN DE MANAGEMENT

Scop 

Deşi datele statistice evidenţiază, de-a lungul anilor, o creştere a numărului de bolnavi, cu afecţiuni infecto-contagioase, dermato-venerologice şi psihice, în urma reorganizării spitalului prin aplicarea Ordinului MS nr. 638/01.06.2010, s-a redus numărul de paturi de la 170 paturi la 135 paturi. Această restructurare  şi faptul ca patologia unitaţii nu permite întocmirea listelor de aşteptare a condus la creşterea indicelui de utilizare a paturilor, rezolvîndu-se îndeosebi cazurile cu complexitate şi gravitate crescuta.

Scopul acestui plan de management îl reprezintă eficientizarea activitaţii medicale şi cresterea calitaţii actului medical.

Obiective

 • Constituirea spaţiilor destinate biroului de internări şi informare pacienţi şi aparţinători
 • Modernizarea Secţiei Psihiatrie –pavilion femei şi extinderea pe verticalã a secţiei Psihiatrie – pavilion bărbaţi;
 • Eficientizarea activităţii spitalului prin creşterea adresabilităţii şi contractarea cu CJAS Maramureş a serviciilor efectuate în structura Camera de gardă

Situaţia propusã
a. Pentru înfiinţarea spaţiilor destinate serviciului de internări şi biroului de  informare pacienţi şi aparţinători se impune modernizarea prin extinderea clădirii CASA POARTA situată pe latura nordică a amplasamentului Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie. Funcţiunea noii construcţii este cea de punct control (casă poartă)  al accesului  pietonal respectiv auto în incinta spitalului. Din cabina poartă se va asigura controlul accesului auto, respectiv acţionarea barierei  de acces auto din vecinătatea vestică a construcţiei, în timp ce controlul accesului pietonal al posibililor pacienţi sau a persoanelor care vin în vizită la pacienţii  internaţi, se realizează în spaţiul denumit “recepţie–birou internari“ aflat la est de zona de circulaţie. Spaţiul alocat acestei funcţiuni este destul de generos şi include şi o zonă de aşteptare dotată cu mobilier adecvat (scaune) . De asemenea, în zona estică a construcţiei proiectate au fost prevăzute spaţii anexe având funcţiunea de grupuri sanitare.
b. In prezent, sectia Psihiatrie-pavilion femei îşi desfăşoară activitatea într-o clădire tip P, in suprafaţă construită de 469 mp. (11 saloane), iar pavilionul bărbaţi are o suprafaţă de 407 mp.(6 saloane). Pavilionul 1-Psihiatrie femei are un spaţiu de recreere în suprafaţă de 37,6 mp. şi o terasa exterioară de 35,6 mp, iar Pavilionul 2-bărbaţi are salon de recreere în suprafaţă de 29 mp, terasă acoperită de 46.6 mp. si terasă descoperită de 51 mp.

Prin extinderea pe verticală a pavilionului Psihiatrie bărbaţi se creaza un cadru normal pentru desfasurarea intregii activităţi a secţiei prin dublarea spaţiului existent.

Recompartimentarea va indeplini cerinţele normelor legislative cu  saloane cu 2 paturi, avand aria utilă de minim 7 mp/pat pentru saloane curente, cubaj de aer în caz de ventilaţie naturală de 20 mc/pat.

Se va asigura dotarea sanitară aferentă, respectiv grup sanitar propriu pentru fiecare salon.

Dotarea medicala va consta in minim o priza de oxigen pe salon de doua paturi, corp de iluminat, priza şi sonerie la fiecare pat.

c. In vederea creşterii accesibilităţii si adresabilităţii pacienţilor la serviciile furnizate de Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate in concordanţa cu indicatorii morbiditaţii specifici si nevoile reale ale pacienţilor, conform avizului MS XI/A/54056/EN/10146/11.10.2013, s-a completat structura unitaţii cu Camera de Gardă. Pentru eficientizarea activităţii  medicale şi creşterea veniturilor Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare se vor contracta cu CJAS Maramureş serviciile efectuate  în structura Camera de Garda.

Încadrarea în timp – grafic Gantt – Vezi graficul

Resurse necesare

Resurse financiare
Pentru a putea realiza obiectivele propuse, având în vedere posibilităţile financiare limitate, se impune identificarea altor surse importante de venituri:

 • Venituri din contractul cu C.J.A.S. pentru serviciile realizate in Camera de gardă
 • Venituri proprii prin oferirea unei game de servicii complementare (condiţii de confort sporit, hrană diferenţiată, contra cost);
 • Prestarea contra cost a unor servicii paraclinice, în scop diagnostic, pentru afecţiuni cu impact asupra populaţiei (hepatita tip B, C, HIV/SIDA, toxoplasmoza, sifilis, gonoree etc.);
 • Donaţii şi sponsorizări din ţară şi străinătate;
 • Atragerea altor surse de finanţare (fonduri) prin diverse proiecte în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş;
 • Alocaţii bugetare de la Consiliul Judeţean Maramureş.

Rezultate. Monitorizare si evaluare indicatori.

Rezultate:
1. Încadrarea în planul de investiţii şi planul strategic de infrastructură prin îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere
2. Optimizarea activităţii prin creerea de spaţii conforme cu standardele acreditabile
3. Eficientizarea activităţii Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Evaluare indicatori

Rezultatele vor fi monitorizate prin indicatorii

 1. Creşterea/dezvoltarea gradului de confort şi siguranţă a pacienţilor
 2. Creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor
 3. Suplimentarea veniturilor Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Monitorizarea şi evaluarea acestor indicatori se va realiza dupa finalizarea obiectivelor propuse, prin observare directa, chestionarea pacienţilor şi a însoţitorilor acestora, analiza rezultatelor.