COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Desfasoara activitati antiepidemice avand ca obiectiv prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) pentru pacientii internati si personalul spitalului.

SERVICII MEDICALE

Componentele specifice masurilor antiepidemice aplicate cu caracter permanent si oportun sunt:

• Supravegherea epidemiologica a IAAM prin masurarea indicatorilor de frecventa ai acestora, determinarea tendintei de evolutie a IAAM, identificarea factorilor de risc pentru IAAM, promovarea actiunilor si programelor de prevenire si control a IAAM si evaluarea activitatilor desfasurate in acest scop;
• Analiza specifica asupra morbiditatii, a aspectelor si caracteristicilor epidemiologice a tulpinilor de microorganisme circulante;
• Verifica utilizarea corecta a substantelor destinate curateniei si dezinfectiei in spital;
• Analiza gravitatii IAAM privind formele clinice, decesele, complicatiile sau a eventualelor sechele;
• Elaborarea metodologiei specifice activitatilor compartimentului pentru prevenirea si controlul IAAM;
• Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat si a episoadelor epidemice de IAAM pentru stabilirea factorilor care au dus la aceasta manifestare si stabilirea masurilor de control;
• Verificarea respectarii normelor de igiena spitaliceasca privind conditiile de cazare, microclimat, aprovizionare cu apa;
• Supravegherea si controlul activitatii de indepartare si neutralizare a reziduurilor cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala, controlul modului de efectuare a curateniei curente si a celei generale, supravegherea si controlarea efectuarii decontaminarii mediului de spital prin curatire si dezinfectie (modul de realizare a dezinfectiei curente si terminale);
• Efectueaza supravegherea si controlul calitatii activitatilor efectuate in spatiile blocului alimentar, magazia de alimente si spalatorie;
• Supravegherea si controlul respectarii circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceeal aflati in unitate pe perioada activitatii de practica;
• Verifica respectarea protocoalelor privind antibioticoterapia de prima intentie si antibioticoterapia initiata in functie de antibiograma;
• Verifica statusul immunologic al personalului si efectuarea profilaxiei prin vaccinare;
• Intrgistreaza si supravegheaza toate accidentele postexpunere si aplicarea masurilor preventive si terapie;
• Elaborarea, revizuirea si actualizarea cartii de vizita a spitalului avand importanta si implicari administrative si informative privind unitatea noastra medicala;
• Verificarea respectarii normelor de igiena a produselor alimentare si cu precadere a preparatelor dietetice recomandate dependent de varsta si diverse categorii patologice;
• Verificarea respectarii normelor de sterilitate, asepsie si antisepsie, de mentinere a sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, a modalitatii de efectuare a tratamentelor parenterale, a explorarilor si tratamentelor care implica inclusiv expunerea nosocomiala a mucoaselor;
• Verificarea respectarii masurilor de precautie pentru prevenirea IAAM prin respectarea masurilor de precautii universale, respectarea masurilor de izolare si a celor de precautie dependent de calea de transmitere a agentilor patogeni;
• Elaborarea si revizuirea periodica a Ghidului de prevenire a IAAM cu interes general incluzand diagnoza, normativele legislative in vigoare, supravegherea IAAM, procedurile si precautiile de izolare, tehnicile aseptice, igiena spitaliceasca, activitatile antiepidemice de prevenire a IAAM, normative de sterilizare si alte componente de interes particular;
• Activitati de evaluare si de masurare a eficientei diverselor activitati medicale urmand circuitul informational si confidentialitatea datelor.