CABINET ANTIRABIC

antrirabic
SERVICII MEDICALE
  • tratamentul profilactic antirabic si antitetanic al plagilor prin muşcătura de animale;
  • toaleta şi pansamentul plăgilor;
  • consiliere privind vaccinarea antirabică şi profilaxia antitetanică.