Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale în specialităţile: Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie, în baza Contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 496/30.06.2023 şi a actelor adiţionale ulterioare, încheiate cu CAS Maramureş.

                  Pachetele de servicii medicale şi tarifele serviciilor medicale corespunzătoare contractate cu CAS Maramureş

                  a) Secţia Boli Infecţioase

                  b) Secţia Psihiatrie

                  c) Secţia Dermatovenerologie