Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră, îngrijitoare, registrator medical

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră, îngrijitoare, registrator medical Fişa postului infirmieră debutantă Fişa postului îngrijitoare Fişa postului registrator medical debutant Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă Proces verbal privind rezultatele la…

Read More