SECTIA PSIHIATRIE

Secția Psihiatrie funcționează în două pavilioane situate într-o ambianță plăcută a unui spațiu verde întreținut, relativ izolat fonic de zgomotul orașului.
Personalul asigură asistenţă medicală în domeniul sănătăţii mintale, pe o arie geografică şi populaţională delimitată esențialmente de granițele județului Maramureș, dar și în afara acestuia.
Secția dispune de un număr de 45 paturi destinate spitalizărilor continue, 2 paturi pentru spitalizări de zi și un pat de însoțitor, distribuite preponderant în rezerve cu 2 paturi și în saloane cu 3 și 4 paturi.
Atât structura secției formată din cabinete medicale, săli de tratament, cabinet psihologic, sală de ergoterapie ocupațională, cât și dotarea acestora asigură premise favorabile îngrijii și tratamentului pacienților spitalizați.

Cordea-I
Dr. Iuliu Cordea

Medic primar
Psihiatru
Şef secţie

dr
Dr. Aurora Ilieş

Medic primar
Psihiatru

specialist
Dr. Alexandra Pop

Medic primar
Psihiatru

poza dr Gavris
Dr. MIhaela-Ioana Gavriş

Medic specialist
Psihiatru

Chicea-Camelia
Psih. Camelia Chircea

Psiholog

SERVICII MEDICALE
 • Asistarea tuturor urgențelor psihiatrice – diagnostic, tratament de fază acută, internare în secție sau trimiteri către servicii supravegheate, la nevoie;
 • Internarea pacienților trimiși din ambulatoriu sau de către medicii de familie, în regim continuu sau de zi;
 • Stabilirea și confirmarea diagnosticelor psihiatrice;
 • Psihoterapii diverse – consiliere, psihoterapii specifice, individuale și de grup;
 • Testări psihologice calitative și cantitative pentru autocunoaștere, diagnoză, evoluție;
 • Educație și prevenție psihiatrică – psihoigiena pentru pacienți si rețeaua de susținere (aparținători), în vederea stabilizării remisiei, a prevenirii recăderilor și asigurării complianței la tratament;
 • Prelevări de probe biologice pentru analize de  laborator și recomandări de investigații radiologie și imagistică medicală pentru pacienții cu tratament neuroleptic cronic sau pentru cei cu afecțiuni somatice asociate;
 • Instituirea supravegheată a curei neuroleptice, a tratamentului individualizat antidepresiv și antidemențial;
 • Implicare în procesul de instruire a personalului sanitar  (medici rezidenți, elevi, studenți);
 • Conlucrarea cu celelalte servicii psihiatrice din județ dar și cu Poliția, Comisia de expertiză medicală a capacității de muncă, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș și Serviciul Public Asistență Socială;
 • Servicii medicale psihiatrice în ambulatoriu – consultații, indicații și ajustări terapeutice;
 • Abordare interdisciplinară și medico-socială în colaborare cu celelalte secții ale spitalului, cu psihologii, asistenții sociali și compartimentul juridic;
 • Terapie ocupațională.

Lista diagnosticelor care depăşesc competenţa spitalului: 

 • Stări confuzive de naturã organică;
 • Simptomatologie neurologică ce depăşeşte cadrul de conversie;
 • Agitaţie psiho-motorie;
 • Demenţe severe vasculare tip Alzheimer etc.;
 • Crize convulsive subintrante;
 • Tentative de suicid;
 • Retard mental sever cu tulburare de comportament ce necesită izolare şi contenţie;
 • Orice tulburare somatoformă a cărei simptome nu cedează la terapie;
 • Uz nociv de substanţe psiho-active majore (stupefiante)

Lista completă a diagnosticelor care depăşesc competenţa spitalului poate fi consultată aici:

CONDITII DE INTERNARE
 • Carte de identitate;
 • Bilet de trimitere în dublu exemplar de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Cardul de sănătate sau dovada înlocuitoare, conform legii in vigoare;
 • Plan de recuperare și decizie de încadrare în pensie de invaliditate sau ajutor de handicap, după caz;
 • Acte medicale cu afecțiunile de care suferă pacientul.
REGULILE ȘI OBICEIURILE PE CARE SĂ LE RESPECTE PACIENȚII ȘI ÎNSOȚITORII PE DURATA INTERNĂRII ÎN SPITAL

La internare să aibă asupra lor:

 •  îmbrăcăminte personală (pijama, tricou, halat);
 • papuci de casă;
 • produse de igiena personală;
 • medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cronice, unde este cazul (diabet, hipertensiune arterială etc.);

Dacă nu dispun de efecte personale, acestea sunt oferite de spital (pijama, papuci, produse de igienă);

Rugăm evitarea bagajelor voluminoase tip geamantane, trolere!!!

Circuitul pacientului

După îndeplinirea formalităților de internare în cabinetul de ambulator sau în camera de gardă, pacientul este direcționat spre garderobă.

 • Dacă starea de sănătate o permite se efectuează igienizarea generală, la nevoie deparazitarea, cu ajutorul infirmierei responsabile. În situația în care starea pacientului nu permite igienizarea/ deparazitarea, acesta va fi transportat pe secție, iar igienizarea se va realiza la pat;
 • Pentru pacienții care prezintă plăgi, asistenta medicală va efectua dezinfecția și pansamentul plăgii;
 • Îmbrăcămintea personală se lasă la garderobă, unde sunt preluate de către personalul responsabil, aranjate pe umeraș și depuse în huse numerotate de la 1 la 45. Inventarul efectelor primite/ predate se notează în ,,Caietul de garderobă”;
 • Efectele personale care necesită a fi supuse unui proces de curățare, sunt predate spălătoriei spitalului, iar după finalizare, sunt depuse la garderoba secției pe baza procedurii de mai sus;
 • La internare, pacientul este invitat să trimită acasă cu aparținătorii obiectele de valoare, în caz contrar acestea sunt predate pe baza Procesului verbal de predare-primire efecte personale și se păstrează în cutia de valori a secției. Spitalul nu răspunde de siguranța bunurilor de valoare păstrate în salon;
 • Pacientul este rugat să predea la garderobă eventuale obiecte contondente (cuțite, lame etc), pe care le are asupra sa;
 • Nu sunt permise obiecte ascuțite, potențiale arme pentru pacienții care ar putea deveni agresivi!!!!
 • Pacientul echipat în ținuta de spital este condus la salon de către infirmieră.

La salon:

 • Asistenta de salon/infirmiera îi prezintă locația cu anexele și utilitățile sale, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare și de alarmare și modul lor de funcționare;
 • Primește informații privitoare la respectarea normelor de igienă personală și a ambientului din salon, spațiile de terapie ocupațională și de recreere, păstrarea curățeniei și a liniștii ;
 • Primește informații referitoare la codificarea vestimentară a personalului secției pentru identificarea facilă, astfel:
 • Medic și asistent medical/registrator medical-culoare albă;
 • Infirmieră și îngrijitoare de curățenie, echipament de culoare albastră, verde.
 • Primeste informații cu privire la respectarea orarului de curățenie și a semnificației indicatoarelor de avertizare „Pericol de alunecare” „Atenție la trepte”, „Cădere cu denivelare”, pentru prevenirea riscurilor de alunecare, cădere, lovire.

Pacienții sunt rugați:

 • Să citească drepturile și obligațiile, regulile și obiceiurile pacientului afișate în secție;
 • Să respecte regulile și obiceiurile reglementate la nivelul secției;
 • Să completeze chestionarul de satisfacție și să îl depună în cutia special amenajată, situată în holul secției;
 • Să respecte programul privitor la orele de masă, tratament, odihnă și de primire a vizitatorilor;
 • Să primească vizitatorii în spațiile special amenajate (club, zona din curtea interioară destinată relaxării în aer liber);
 • Să nu primească vizitatori cu starea sănătății alterată (viroze, tuse, febră, stare de ebrietate, etc);
 • Să permită infirmierei să facă curățenie zilnic și să aerisească salonul, de câte ori este nevoie;
 • Să mențină ușa salonului închisă, aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • Să efectueze zilnic și ori de câte ori este nevoie, igiena personală;
 • Să respecte regula privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere;
 • Să nu păstreze în noptieră alimente peste noapte;
 • Să exploateze corect aparatele și utilitățile din cameră, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și a mobilierului din dotare;
 • Utilizarea televizorului și a telefonului mobil se va face cu respectarea programului spitalului privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și la volum adecvat mediului spitalicesc, până la ora 21,00;
 • În timpul deplasărilor la consultațiile între secții, pacienții vor folosi peste ținuta de interior, (pijama), halate de protecție;
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în spital;
 • Nu se va părăsi spitalul fără permisiunea medicului curant/gardă. Constatarea absenţei unui pacient va fi adusă imediat la cunoştinţa medicului curant/ gardă, iar absenţa nejustificată a pacientului pe o perioadă mai mare de 8 ore determină externarea din oficiu a acestuia.

La externare:

 • Va prezenta asistentei medicale de serviciu/ infirmierei, salonul cu bunurile și utilitățile sale integre și în stare de funcționare;
 • În cazul în care se constată deteriorări ale bunurilor spitalului, pacientul plătește contravaloarea;
 • La externare primește documentele medicale, depune chestionarul de satisfacție completat în cutia special amenajată, merge la garderobă unde se echipează în ținuta de stradă.