INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente:

  • Bilet de iesire din spital;
  • Scrisoare medicală care contine indicatiile si recomandarile medicului curant;
  • Decontul de cheltuieli;
  • Concediu medical, dupa caz;
  • Prescriptie medicala dupa caz.

Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.