FARMACIE

Farmacia cu circuit inchis asigura tratamentul bolnavilor internati in spital si a bolnavilor inclusi in Programul National de Sanatate.

Elena-Hossu
Hosu Elena

Farmacist
şef

f1
SERVICII

DESCRIERE
Farmacia Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mareeste farmacie cu circuit inchis ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulile de buna practica farmaceutica, elaborate de Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

ATRIBUTII
Elaborarea de comenzi de furnizare, care se realizeaza in baza achizitiilor efectuate conform legislatiei in vigoare.
Asigura asistenta cu medicamente de uz uman,dispositive medicale, suplimente, material sanitare, ce se afla in gestiunea farmaciei, pentru pacientii internati in sectile spitalului, in baza prescriptiilor medicale si a condicilor de aparat intocmite la nivelul fiecarei sectii. Eliberarea medicatiei pe sectii se face dupa verificarea elementelor de siguranta ale medicamentelor.
Preparare de formule magistrale.

DOTAREA FARMACIEI
– Farmacia este amplasata la demisol intr-un spatiu adecvat,avand o suprafata corespunzatoare care este proportional cu volumul activitatii,
– Depozite de medicamente si solutii perfuzabile
– Oficina
– Receptura
– Vestiar
– Grup social
– Arhiva
– Spalator
– Mobilier adecvat activitatii de farmacie in concordanta cu destinatia fiecarei incaperi
– Aparatura:
– sisteme de asigurare a temperaturii adecvate fiecarei incaperi(incalzire centralizata,aer conditionat,frigidere,termohigrometre)
– aparatura necesara prepararii medicamentelor (balante, distilator, plita electrica)
– calculatoare, imprimante, telefon, fax, sistem de verificare a elementelor de siguranta ale medicamentelor
– sistem de asigurare a securitatii