Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist şi a unui post vacant de asistent medical specialitatea laborator

Anunţ concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist şi a unui post vacant de asistent medical specialitatea laborator

Fişa postului asistent medical

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist şi a unui post vacant de asistent medical specialitatea laborator

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist şi a unui post vacant de asistent medical specialitatea laborator

Procese verbale privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist şi a unui post vacant de asistent medical specialitatea laborator

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare