Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Fişa postului îngrijitoare

Fişa postului infirmieră debutantă

Fişa postului brancardier

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Proces verbal privind rezultatul contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Proces verbal privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitoare, infirmiere debutante, brancardier

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare