Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Anunţ concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Fişa postului asistent medical debutant

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare