Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Fişa postului registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs ale candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Procese verbale privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de registrator medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare