Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 3 posturi asistent medical debutant

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 3 posturi asistent medical debutant
Fişa postului – asistent medical debutant
Formulare necesare pentru înscriere
Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la procedura de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 3 posturi asistent medical debutant
Proces verbal privind rezultatele interviului la procedura de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 3 posturi asistent medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare