Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră, îngrijitoare, registrator medical

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră, îngrijitoare, registrator medical

Fişa postului infirmieră debutantă

Fişa postului îngrijitoare

Fişa postului registrator medical debutant

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu

 

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare