Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali

Fişa postului asistent medical

Precizare: Procesul verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs ale candidaţilor înscrişi va fi afişat la sediul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare