Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant

Anunţ concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu

Proces verbal privind rezultatele finale

Proces verbal privind soluţionarea contestaţiei

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare