Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi registrator medical debutant

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi registrator medical debutant

Atenţie: Calendarul desfăşurării concursului a fost corectat în 05.09.2018!

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la concursul de infirmieră debutantă

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la concursul de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă la concursul de infirmieră debutantă

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă la concursul de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu la concursul de infirmieră debutantă

Proces verbal privind rezultatele finale la concursul de infirmieră debutantă

Proces verbal privind rezultatele finale la concursul de registrator medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare