Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical

Anunţ concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare