Concurs pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant

Anunţ concurs pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant

Fişa postului registrator medical debutant

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la concursul de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezulatele obţinute la proba scrisă a concursului de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezulatul contestaţiei la proba scrisă a concursului de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezulatele obţinute la proba interviu a concursului de registrator medical debutant

Proces verbal privind rezulatele finale obţinute la concursul de registrator medical debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare