Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – inginer – inginerie medicală

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – inginer – inginerie medicală

Fișa postului – inginer – inginerie medicală

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer – inginerie medicală

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer – inginerie medicală

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer – inginerie medicală

Proces verbal privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer – inginerie medicală

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare