Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Fişa postului asistent medical

Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare