Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – asistent social debutant

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – asistent social debutant

Fişa postului asistent social debutant

Proces verbal privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant

Proces verbal privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare