Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă nedeterminată – asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Fişa postului asistent medical principal de laborator

Fişa postului asistent medical debutant – sterilizare

PV selecţie dosare concurs asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Proces verbal privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical principal de laborator şi asistent medical debutant – sterilizare

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare