Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant şi a două posturi vacante de îngrijitoare

Anunţ concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant şi a două posturi vacante de îngrijitoare

Fişa postului asistent medical debutant

Fişa postului îngrijitoare

Procese verbale privind selecţia dosarelor candidaţilor la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant şi a două posturi vacante de îngrijitoare

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitoare (corectat)

Procese verbale privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant şi a două posturi vacante de îngrijitoare

Procese verbale privind rezultatele obţinute în urma probei interviu a concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical debutant şi a două posturi vacante de îngrijitoare

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare