Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă determinată – registrator medical, îngrijitoare, infirmieră debutantă

Anunţ de recrutare personal contractual pe perioadă determinată – registrator medical, îngrijitoare, infirmieră debutantă

Fişa postului registrator medical

Fişa postului îngrijitoare

Fişa postului infirmieră debutantă

PV selectie dosare recrutare personal contractual pe perioadă determinată – registrator medical, îngrijitoare, infirmieră debutantă

PV rezultate proba scrisă concurs registrator medical

PV rezultate proba scrisă concurs îngrijitoare, infirmieră debutantă

PV rezultat contestaţie la proba scrisă concurs infirmieră debutantă

PV rezultate proba interviu concurs registrator medical

PV rezultate proba interviu concurs îngrijitoare, infirmieră debutantă

PV rezultate finale concurs registrator medical

PV rezultate finale concurs îngrijitoare, infirmieră debutantă

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare