Concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de asistent medical şi a unui post vacant de infirmieră

Anunt concurs pentru ocuparea a patru posturi de asistent medical si a unui post de infirmiera

Proces verbal privind selecţia dosarelor

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa – infirmiera debutanta

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa – asistent medical debutant Dermatologie

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa – asistenti medicali Boli Infectioase si Psihiatrie

Proces verbal solutionare contestatie

Anunt reprogramare proba interviu – asistenti medicali Boli Infectioase si Psihiatrie

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu – asistent medical debutant Dermatologie

Proces verbal privind rezultatele finale – asistent medical debutant Dermatologie

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu – infirmiera debutanta

Proces verbal privind rezultatele finale – infirmiera debutanta

Proces verbal solutionare contestatie – asistenti medicali Boli Infectioase

Proces verbal privind rezultatele la proba interviu – asistenti medicali Boli Infectioase si Psihiatrie

Proces verbal privind rezultatele finale – asistenti medicali Boli Infectioase si Psihiatrie

Proces verbal solutionare contestatie proba interviu – asistenti medicali Boli Infectioase

 

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare