Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare

Anunţ de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare

Fişa postului infirmieră debutantă

Fişa postului îngrijitoare

Formulare necesare pentru înscriere

Proces verbal privind selecţia dosarelor candidaţilor la procedura de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele interviului la procedura de recrutare şi selecţie personal contractual pe perioadă determinată – 2 posturi infirmieră debutantă, 1 post îngrijitoare

 

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare