Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Anunţ concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Fişa postului infirmieră debutantă

Fişa postului îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs ale candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Proces verbal privind soluţionarea contestaţiei la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de infirmieră debutantă şi îngrijitoare

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare