DESPRE NOI

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului, iar boala este inamicul cel mai redutabil al sănătăţii. Între boală şi sănătate intervin spitalul şi personalul medical, care actioneaza pentru prevenirea bolilor şi restabilirea sănătăţii.
Spitalul de Boli Infecţioase si Psihiatrie Baia Mare s-a înfiinţat ca unitate sanitară de specialitate cu personalitate juridică începând cu data de 31 martie 1981.

De peste patruzeci de ani Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale în specialitățile: boli infecțioase, dermatovenerologie și psihiatrie. Activitatea medicală se desfășoară în clădiri distincte, cu circuite funcţionale corespunzatoare normelor sanitare în vigoare, constituind un modul medical complex care rezolvă afecțiuni ce reprezintă probleme primordiale de sănătate publică (HIV/SIDA, boli infecțioase, boli cu transmitere sexuală, tulburări psihice majore).

Patologia infecto-contagioasă, dermato-venerologică și psihiatrică rămâne o cauză importantă de morbiditate și mortalitate. Apariția de boli noi, cu extindere planetară, reactivitatea modificată a organismului, modalități noi de transmitere, stresul și sărăcia evidențiază complexitatea acestor specialități, precum și problemele cu care ne confruntăm.
Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare are în structură 135 de paturi, este organizat în sistem pavilionar, circuitele funcţionale fiind stabilite distinct pentru fiecare activitate, în conformitate cu cerințele legale.

Specialităţile Boli Infecţioase şi Dematovenerologie funcţionează într-o unitate monobloc, iar Specialitatea Psihiatrie si Centrul de Sănătate Mintală – Staționarul de Zi funcționează în sistem pavilionar, separat de secțiile cu profil infecțios.