TARIFE SERVICII MEDICALE

confg

Tarifele serviciilor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate

1. Consultatie medic primar 50,00 lei
2. Consultatie medic specialist 50,00 lei
3. Examen psihologic 40,00 lei
4. Copie bilet iesire spital 20,00 lei
5. Tratamentul si profilaxia rabiei cu antitetanic 171,00 lei
6. Tratamentul si profilaxia rabiei fara antitetanic 150,00 lei
7. Ecografie generala 100,00 lei
8. Radioscopie pulmonara 35,00 lei
9. EKG 20,00 lei
10. Servicii hoteliere pacienti spitalizare continua/spitalizare 10,00 lei
11. Cv tratament injectabil dupa externare, la cerere,
pentru spitalizare de zi si continua, i.m.
10,00 lei/zi
12. Cv tratament injectabil dupa externare, la cerere,
pentru spitalizare de zi si continua, i.v.
15,00 lei/zi
13. Pansamentul plagilor 15,00 lei
14. Cv testare penicilină 5,00 lei
15. UVB (o şedinţă) 10,00 lei
16. UVA (o şedinţă) 10,00 lei
17. Criocauterizare 10,00 lei/leziune
18. Electrocauterizare 10,00 lei/leziune
19. Coplata (pentru spitalizare continuă) 10,00 lei

 

Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Valoarea coplăţii pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare se stabilește la 10 lei.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la ordin.

– copii 0 – 18 ani [conform art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – se completează de părinţi/aparţinători legali];
– tineri între 18 ani şi 26 de ani – dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu – până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi – care nu realizează venituri din muncă [conform art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii – pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri [conform art. 225 lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– femei însărcinate şi lăuze – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
– femei însărcinate şi lăuze – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].