Regimul acordarii serviciilor hoteliere pentru pacientii care nu necesita spitalizare continua

Spitalul are posibilitatea acordării de servicii hoteliere pacienților care nu necesită internare continuă, la solicitarea acestora.

Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard.

Contributia personala a asiguratilor pentru serviciile hoteliere cu grad inalt de confort este de maxim 300 lei/zi.