COMPARTIMENTUL TERAPIE INTENSIVĂ

Compartimentul Terapie Intensivă (TI) funcţionează începând cu luna septembrie a anului  2022, în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, în baza Avizului emis de Ministerul Sănătății (NR. XI/A/Reg.1/6019/SMSS 1844/AR/5184/6205/12.04.2022).

Compartimentul Terapie Intensivă (TI) este situat la etajul I al clădirii principale (C₁) și are în componență 6 paturi de spitalizare, distribuite în două saloane a câte 2 paturi și 2 rezerve cu câte un pat, dotate cu echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță, dispune de un circuit de alimentare duală, conectat la grupul electrogen al spitalului şi la un UPS de putere mare, proiectate și realizate pentru a răspunde cerințelor legale în vigoare.

Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare i se adresează pacienţi care întrunesc criteriile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 910/2002, serviciile de terapie intensivă având un rol major chiar și în absența cazurilor COVID-19, respectiv în suportul funcțiilor vitale prin proceduri terapeutice specifice și tratament avansat în cazul pacienților cu afecțiuni infecțioase cu potențial vital precum meningite, meningoencefalite, spondilodiscite, hepatite acute cu fenomene de insuficiență hepatică, pneumonii severe cu insuficiență respiratorie acută (COVID sau non-COVID), stări septice cu disfuncții multiple de organ (MSOF), HIV/SIDA în stadiu final, etc.

Deoarece în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare există Compartimentul Boli infecţioase copii cu 10 paturi, Compartimentul Terapie Intensivă asigură şi urgenţele pediatrice.

Activitatea medicală este asigurată cu doi medici în specialitatea anestezie și terapie intensivă, asistenți medicali cu experiență în domeniu și personal auxiliar sanitar. Prin intevenția promptă asupra pacienților critici, activitatea echipei medicale de terapie intensivă contribuie semnificativ la salvarea de vieți omenești. În funcție de competența asumată a unității și de particularitățile cazurilor, pacienții internați nu mai sunt transferați spre alte unități medicale atunci când starea de sănătate li se agravează. De asemenea, pentru asigurarea continuității actului medical, este asigurată o linie de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă, conform avizului M.S. nr. AR16637/DPSS6014/22.09.2022.

Compartimentul Terapie Intensivă are asigurate circuitele funcționale dedicate.

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ (UTS)

Situată la etajul I al clădirii principale, în proximitatea compartimentului Terapie Intensivă, Unitatea de Transfuzie Sanguină este amenajată și dotată conform cerințelor legale în vigoare. Activitatea structurii este asigurată cu personal calificat și se desfășoară sub îndrumarea medicului coordonator TI.

Unitatea  de Transfuzie Sanguină (UTS) din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este organizată ca structură independentă, cu program de lucru permanent și asigură aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului, efectuarea testelor pretransfuzionale, pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării, consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine, prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional, în spaţiile frigorifice cu această destinaţie.