Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitoare

Anunț concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitoare

Proces verbal privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitoare

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare