COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Desfasoara activitati antiepidemice avand ca obiectiv prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) pentru pacientii internati si personalul spitalului.

timis-gh
Dr. Gheorghe Timis

Sef compartiment

SERVICII MEDICALE

Componentele specifice masurilor antiepidemice aplicate cu caracter permanent si oportun sunt:

• Supravegherea epidemiologica a IAAM prin masurarea indicatorilor de frecventa ai acestora, determinarea tendintei de evolutie a IAAM, identificarea factorilor de risc pentru IAAM, promovarea actiunilor si programelor de prevenire si control a IAAM si evaluarea activitatilor desfasurate in acest scop;
• Analiza specifica asupra morbiditatii, a aspectelor si caracteristicilor epidemiologice a tulpinilor de microorganisme circulante;
• Verifica utilizarea corecta a substantelor destinate curateniei si dezinfectiei in spital;
• Analiza gravitatii IAAM privind formele clinice, decesele, complicatiile sau a eventualelor sechele;
• Elaborarea metodologiei specifice activitatilor compartimentului pentru prevenirea si controlul IAAM;
• Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat si a episoadelor epidemice de IAAM pentru stabilirea factorilor care au dus la aceasta manifestare si stabilirea masurilor de control;
• Verificarea respectarii normelor de igiena spitaliceasca privind conditiile de cazare, microclimat, aprovizionare cu apa;
• Supravegherea si controlul activitatii de indepartare si neutralizare a reziduurilor cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala, controlul modului de efectuare a curateniei curente si a celei generale, supravegherea si controlarea efectuarii decontaminarii mediului de spital prin curatire si dezinfectie (modul de realizare a dezinfectiei curente si terminale);
• Efectueaza supravegherea si controlul calitatii activitatilor efectuate in spatiile blocului alimentar, magazia de alimente si spalatorie;
• Supravegherea si controlul respectarii circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceeal aflati in unitate pe perioada activitatii de practica;
• Verifica respectarea protocoalelor privind antibioticoterapia de prima intentie si antibioticoterapia initiata in functie de antibiograma;
• Verifica statusul immunologic al personalului si efectuarea profilaxiei prin vaccinare;
• Intrgistreaza si supravegheaza toate accidentele postexpunere si aplicarea masurilor preventive si terapie;
• Elaborarea, revizuirea si actualizarea cartii de vizita a spitalului avand importanta si implicari administrative si informative privind unitatea noastra medicala;
• Verificarea respectarii normelor de igiena a produselor alimentare si cu precadere a preparatelor dietetice recomandate dependent de varsta si diverse categorii patologice;
• Verificarea respectarii normelor de sterilitate, asepsie si antisepsie, de mentinere a sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, a modalitatii de efectuare a tratamentelor parenterale, a explorarilor si tratamentelor care implica inclusiv expunerea nosocomiala a mucoaselor;
• Verificarea respectarii masurilor de precautie pentru prevenirea IAAM prin respectarea masurilor de precautii universale, respectarea masurilor de izolare si a celor de precautie dependent de calea de transmitere a agentilor patogeni;
• Elaborarea si revizuirea periodica a Ghidului de prevenire a IAAM cu interes general incluzand diagnoza, normativele legislative in vigoare, supravegherea IAAM, procedurile si precautiile de izolare, tehnicile aseptice, igiena spitaliceasca, activitatile antiepidemice de prevenire a IAAM, normative de sterilizare si alte componente de interes particular;
• Activitati de evaluare si de masurare a eficientei diverselor activitati medicale urmand circuitul informational si confidentialitatea datelor.