INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Externarea pacientului internat în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare este responsabilitatea medicului curant care, în funcție de starea pacientului, decide data externării,  aceasta fiind comunicată pacientului și/sau aparţinătorului cu 24 ore înaintea  externării.

Pentru pacienții care necesită însoțire la externare, apartinatorii sunt înștiintați cu cel puțin 48 de ore înaintea termenului de externare, utilizînd numărul de telefon declarat la internare pentru persoana de contact. În situația în care starea pacientului o impune, medicul curant solicită ambulanța pentru transportul pacientului la domiciliu.

Documente medicale primite de pacient la externare:

 1. Biletul de externare conținând:
  • diagnosticul la externare;
  • starea la externare;
  • epicriza;
  • rezultatele investigaiilor efectuate;
  • recomandările la externare privind regimul igieno-dietetic, tratamentul medical de urmat, după caz;
  • Data controlului medical, după caz;
 2. Scrisoarea medicală către medicul de familie al pacientului, semnată și parafată de medicul curant;
 3. Reteta/retetele medicale, după caz;
 4. Certificatul de concediu medical, după caz;
 5. Planul de îngrijire la externare;
 6. Trimiteri catre alte specilități (daca este nevoie);
 7. Decont de cheltuieli, fisa de expunere la radiatii, după caz.;
 8. Referat medical către serviciile de expertiză, după caz.

Documentele medicale aferente spitalizării vor fi înmânate pacientului în ziua externării.

Pacientul poate părăsi spitalul imediat după finalizarea procedurilor specifice.

În situația în care pacientul/aparținătorul solicită externarea la cerere și nu va fi posibilă finalizarea procedurii de îngrijire și tratament, i se vor explica riscurile la care se poate expune refuzând actul medical propus, iar dacă în continuare persistă hotărârea de a se externa, va menționa refuzul și va semna în F.O.C.G./F.S.Z. în acest sens.