Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale în specialităţile: Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie, în baza Contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 496/30.06.2023 şi a actelor adiţionale ulterioare, încheiate cu CAS Maramureş.

                  Pachetul de servicii medicale oferite pacienților în baza contractului cu C.A.S. Maramureș include :
• Servicii medicale în regim de spitalizare continuă – specialitățile boli infecțioase, psihiatrie, dermatovenerologie;
• Servicii medicale în regim de spitalizare de zi – specialitățile boli infecțioase, psihiatrie, dermatovenerologie ;
• Servicii medicale în regim ambulatoriu, constând în consultații și/sau tratamente în cele trei specialități medicale existente.

                  Pachetele de servicii medicale şi tarifele serviciilor medicale corespunzătoare contractate cu CAS Maramureş

                  a) Secţia Boli Infecţioase

                  b) Secţia Psihiatrie

                  c) Secţia Dermatovenerologie

                  d) Ambulatoriu