Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizează servicii medicale în specialităţile: Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi Psihiatrie, în baza Contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 496/21.07.2016 şi a actelor adiţionale ulterioare, încheiate cu CAS Maramureş.

                  Pachetele de servicii medicale şi tarifele serviciilor medicale corespunzătoare contractate cu CAS Maramureş:

  1.          Secţia Boli Infecţioase
  2.          Secţia Dermatovenerologie
  3.          Secţia Psihiatrie