PLAN DE MANAGEMENT

PERFORMANŢA CLINICĂ ŞI FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII SPITALULUI DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE

 “Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă” – Michel de Montaigne

  I. Situaţia actuală

I.1. Tipul şi profilul unităţii spitaliceşti

      Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare s-a înfiinţat ca unitate sanitarã de specialitate cu personalitate juridică la data de 31 martie 1981, constituind un modul medical complex, care trateaza afecţiuni ce reprezintã probleme primordiale de sãnãtate publicã (HIV/SIDA, hepatite virale acute, boli cu transmitere sexualã, tulburãri psihice majore). Specialitaãţile din structurã : boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie au comorbiditãţi specifice, care se întrepãtrund şi se completeazã reciproc.

      Deoarece aceste specialitãţi nu au corespondent in structura Spitalului Judetean de Urgenţă  Dr. Constantin Opriş Baia Mare, unitatea rezolvă problematica de specialitate şi îndeplineşte atribuţii de for metodologic judeţean asigurând îndrumarea şi coordonarea în întreg judetul Maramureş, la o populaţie arondată şi deservită de aproximativ 530.000 de locuitori.

      Având ȋn vedere criteriile de clasificare a spitalelor, în anul 2011, ȋn baza ordinului ministrului sãnãtãţii nr.581 s-a aprobat clasificarea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare ȋn categoria V de competenţã – spital de specialitate.

      Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este ordonator terţiar de credite, funcţionează pe principiul autonomiei financiare, este finanţat integral din venituri proprii  prin decontarea serviciilor medicale din asigurările sociale de sănătate, în condiţiile stabilite în Contractul-cadru privind  acordarea asistenţei şi din alte tipuri de asigurări de sănătate precum şi din prestare de  servicii medicale cu plată, în condiţiile Legii 95/2006.

      Aflat in subordinea Consiliului Judeţean Maramureş ,Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare are implementate, din anul 2012,  Sisteme de Management  al Calitãţii Sr EN ISO 9001 :2008, de Mediu SR EN ISO 14001 :2005, al Sãnãtãţii şi Securitãţii Ocupaţionale SR EN ISO 18001:2008, al Siguranţei Alimentelor SR EN ISO 22000 :2005, menţinute prin audituri şi analize periodice ȋn scopul confirmãrii calitãţii activitãţii desfaşurate pentru ȋmbunãtãţirea performanţei clinice şi asigurarea eficienţei.