În vederea programarii, pacientului i se solicită un set minim de date:

 • datele de identificare;
 • cardul naţional de sănătate sau adeverinţă înlocuitoare a cardului;
 • motivele solicitării de programare consult/internare;
 • data şi ora acordării serviciilor.

In vederea internării programate în cadrul Spitalului, medicul curant are următoarele obligaţii:

– solicită biletul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;

– solicita cardul national de sanatate/international de sanatate;

– solicita actele doveditoare privind calitatea de asigurat; Adeverinta privind calitatea de asigurat, Cupon pensie, Adeverinta elev/student,etc.;

In cazul in care la internare pacientul nu are asupra sa cardul de sanatate, acesta are posibilitatea de a-l prezenta (prin apartinatori) in maxim 72 de ore pentru validarea FOCG.

Pacienții cu afecțiuni cronice care necesită supraveghere si tratament sunt internati in regim de spitalizare de zi (serviciu/caz rezolvat) sau continua.

Programarea pacientilor cronici pentru consultatie/internare

 • Consultatia/ internarea in regim de Spitalizare de zi/serviciu pentru afectiunile cronice cuprinde pacientii cu psoriazis si sifilis care se prezinta pentru monitorizare lunar la psoriazis si la 3 luni in functie de stadiul afectiunii pentru cei cu sifilis (nefiind necesar Bilet de trimitere). Pacientii cu aceste afectiuni sunt programati in prima saptamana a fiecarei luni, in numar de maxim 4 pacienti /zi. La luarea in evidenta, la initierea dosarului de aprobare a tratamentului pacientii sunt consiliati si informati asupra programarii la monitorizare;
 • Consultatia/Internarea in regim de Spitalizare de zi/caz rezolvat se face la indicatia medicului specialist din ambulator pe baza de Bilet de trimitere de la acesta sau de la medicul de familie. Programarea se face tinand cont de afectiune si de gradul de ocupare a paturilor;
 • Consultatia /Internarea in regim de Spitalizare continua pe baza programarii din Registrul pentru programari tinand cont de afectiunea pacientului si de Evidenta zilnica a paturilor disponibile petru pacientii programabili. In cazul in care survin urgente, iar pacientul programat nu poate fi internat si necesita reprogramare, acesta va fi anuntat telefonic de catre medicul curant si vor stabili de comun acord data si ora programarii.

Criteriile de prioritizare a internărilor pentru pacienții înscriși in Registrul de programari pacienti cronici sunt:
1. Urgențe medicale ce pot fi tratate în cadrul spitalului nostru, cu personalul și aparatura din dotarea acestuia in limitele competentelor specifice.
2. Afecțiuni cronice acutizate.
3. Pacienti decompensati.

Se realizeaza pe baza unui scor bazat pe:         

 • severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient: 0-3 ;
 • predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului: 0-3;
 • nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice: 0-3;
 • epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală: 0-3.

In functie de scorul obtinut, medicul curant/garda va stabili prioritizarea acesului pacientului la serviciile de investigare.

Planificarea internarilor pacientilor cu afectiuni cronice se poate face si telefonic prin centrala telefonica a spitalului de catre medicul de familie sau medicul specialist din ambulator, pacientului aducandu-i-se la cunostiinta data si ora programarii. Numerele de telefon pentru programare sunt afisate atat se site-ul institutiei cat si pe fisierele cabinetelor de specialitate din spital: 0262-216601; 0262-216602; 0262-211915.