Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Anunţ concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Fişa postului asistent medical debutant

Precizare: Procesul verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs ale candidaţilor înscrişi va fi afişat la sediul Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Proces verbal privind rezultatele obţinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Proces verbal privind soluţionarea contestaţiei depusă la proba interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant specialitatea farmacie

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare